JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 

มีผู้ชม 3266 ครั้ง
3 วัน 2 คืน ลังกาวี
3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี 3 วัน 2 คืน ลังกาวี


ช้อป ชิม แช๊ะ เจาะลึกลังกาวี 3วัน 2คืน
สัมผัสดินแดนเสน่ห์มนต์ตราพระนางเลือดขาว 
ตื่นตากับกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ชมมหัศจรรย์ปลาพ้นน้ำ @ คีลิม
ชมของที่ระลึกจากทั่วทุกมุมโลก ที่พิทภัณฑ์ฯ
ช้อปจุใจกับสินค้าปลอดภาษี

กำหนดการเดินทาง
 
วันแรก ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล – เกาะลังกาวี
08.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง มีทีมงานประสานเวิลด์ทัวร์คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
09.30 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง  พร้อมลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาปเจ็ดชั่วโคตร เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคำสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา
10.30 น. คณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านชมสถานที่ใช้ประหารชีวิตพระนางมัสสุรีย์ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานเพื่อนมัสการที่หลุมฝังศพของ พระนางมัสสุรีย์ หรือว่าพระนางเลือดขาว พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของคำสาปจากมัคคุเทศก์ จากนั้นบริเวณเดียวกันนำท่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ชมบ้านที่พระนางเคยพักอาศัย
  

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร  ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUSNG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี  ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูล   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สถานี  เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกบริเวณ ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ...
 

 
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปูโก๊ะอาซัม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูกมากมายให้ท่านได้เพลินใจ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) อิ่มแล้วนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก Bahagia Hotel มาตรฐานระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง เกาะลังกาวี ซิตี้ทัวร์
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ คีลิม ลงเรือสปีดโบ้ท ล่องเรือไปตามป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชมการโฉบเหยื่อของนกอินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นร้อยๆตัว ชมการโฉบเหยื่อพร้อมกันของนกอินทรีย์ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านชมกระชั่งเลี้ยงปลาสัมผัสกับปลาเสือที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและมาหาอาหารใกล้ๆกระชังปลาจนคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยง  โดยท่านสามารถนำขนมปังมาแปะตามเสาหรือมือของท่านแล้วปลาเมื่อเห็นขนมอาหารก็จะพ่นน้ำไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำ และท่านสามารถใช้นิ้วตกปลาได้ด้วย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย ชมพิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีร์ มูฮัมมัด Galery  perdana พักผ่อน ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนคราชจากประเทศไทย
 

สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขาเดินทางเข้าสู่ ตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดของเกาะลังกาวี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวน์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องครัวจากอเมริกา ฯลฯ
 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) อิ่มแล้วนำคณะเข้าที่พัก Bahagia Hotel ให้ท่านได้พักผ่อน อิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม เกาะลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่สวนสาธารณะ เกาะลังกาวี เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง” พญานกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ไว้เป็นที่ระลึก..หรือใครจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกั๊วะ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ฯลฯ


 
08.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ท่าเรือกั๊วะ ผ่านพิธีการทางด้านศุลกากร เดินทางกลับสู่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล ประเทศไทย
09.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย  ส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
 
2-3ท่าน
6,800
4-5ท่าน
5,800
6-7ท่าน
5,500
8-9ท่าน
4,900
10ท่าน
4,600
 
(อัตรานี้ไม่รวมค่าเซอร์ชาร์จช่วงเทศกาลที่ลังกาวี)

อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรมสุสานพระนางมัสสุรีย์,กระเช้าลอยฟ้า,พิพิทธภัณฑ์ ดร.มหาเธร์, คีลิม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมบนเกาะลังกาวี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน1,000,000  บาทค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท คุ้มครองตามรายละเอียดกรมธรรม์
 • ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ไป–กลับสตูล เกาะลังกาวี
 • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินกำกับภาษี)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รถรับ-ส่ง 
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์
 • ค่าเอกสารเดินทาง 

การบริการ
 • บริการแจกน้ำผลไม้หรือสมุนไพร หรืออัดลม ผ้าเย็น และน้ำขวดทุกวัน
 • บริการแจกขนมของว่างบนรถระหว่างเที่ยว

เงื่อนไขการจอง
 • โอนเงินมัดจำ 30 % ก่อนเดินทาง 20 วัน
 • จ่ายส่วนที่เหลือหมดก่อนเดินทาง 3 วัน

หลักฐานประกอบการเดินทาง 
 • หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ   
 • เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ส่งรายชื่อผู้เดินทางทั้งหมด  ก่อนเดินทาง 7 วัน  เพื่อทางเราจะได้ส่งเรื่องทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • เวลาในประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.
 • วันหยุดเทศกาล เพิ่มท่านละ 300  บาท
 • สกุลเงินมาเลเซีย ใช้ริงกิต (Ribggit)อัตราแลกเปลี่ยน RM. 1.00 เท่ากับ Baht 10.00-11.00 บาท
 • เด็ก ต่ำกว่า 2 ขวบ ฟรี   เด็กอายุ 3-5 คิด 50 %   เด็กอายุ  6-10 คิด 70 %  และเด็ก 11 ปีขึ้นไป คิดราคาเต็ม

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก
 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 30% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
 5. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 8. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 9. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 10. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ
   
จองทริป
ชื่อ-สกุล
*
เบอร์มือถือ
*
E-mail
ทริปที่ต้องการจอง
*
วันที่เข้าพัก
*
วันที่ออก
*
จำนวนผู้เข้าพัก
*
จำนวนเด็ก
อายุเด็กที่ร่วมทริป
บริการอื่น
Security Code